Konsthandledare skapar glädje och hobbyer för barn som flytt från Ukraina till Esbo

  • Arbete
10.2.2023 13.21
Sofiia Yakovyshyna, som arbetat som musiklärare i Ukraina de senaste åren, får nu ukrainska barn att sjunga i Esbo.

Barn och unga som bor i Esbo och kommit hit från Ukraina saknar sina hobbyer. Konsthandledaren Sofiia Yakovyshyna ordnar musikstunder med låg tröskel för dem. Under musikstunderna får barnen sjunga på sitt modersmål.

Det gångna året har varit allt annat än vanligt för Sofiia Yakovyshyna, som bor i Alberga. I februari började Rysslands anfallskrig, vilket förde Sofiia från staden Vinnytsia mitt i Ukraina till Esbo.

De senaste åren har Sofiia arbetat som lärare i musik, men plötsligt vände sig världen och hennes dagliga liv upp och ner.

Sofiia hittade jobb som städare och började lära sig finska. Under sin fritid ordnade hon musikklubbar som frivilligarbete för andra flyktingar från Ukraina.

Längtan efter att jobba med musik var stark, eftersom Sofiia hållit på med musik i hela sitt liv – hon har både spelat och sjungit.

– Jag märkte att Esbo stad sökte konsthandledare och skickade en ansökan.

Jag fick höra att två konsthandledare redan blivit valda till jobbet. Personalen på staden blev dock intresserad av idéen att jag skulle fungera som handledare för barn och unga som flytt kriget i Ukraina, berättar Sofiia.

För något viktigt

När denna intervju äger rum har Sofiia jobbat med sitt nya uppdrag i en månad.

I praktiken går hennes jobb ut på att kartlägga de hobbybehov som ukrainska barn och unga som kommit till Esbo har, och på att hänvisa dem vidare till olika hobbyer samt på att ordna musikstunder. Arbetet har inte blivit lättare av att det finska språket inte var bekant för Sofiia sedan förr.

– Jag kan nog enkla fraser på finska, men i övrigt kommunicerar jag på engelska på min arbetsplats. Jag hade inte tidigare erfarenhet av att använda engelska i mitt jobb, så i början kändes också det spännande.

Sofiia upplever sitt jobb som ytterst givande.

– Det är mycket viktigt att vi lyckas nå de barn och unga som kommer från Ukraina. Många var tvungna att sluta med sina hobbyer på grund av kriget och det är inte heller lätt att hålla på med musik eller konst om man inte kan språket. Det kan vara lättare att hitta sin plats i en idrottsförening, tror Sofiia.

Gratis verksamhet med låg tröskel

Hobbyer som ordnas av konsthandledare är en del av Hobbystigen i Esbo, vars idé är att erbjuda gratis hobbyer för barn och unga i samband med skoldagen, antingen på den egna skolan eller nära den.

De musikstunder som Sofiia leder ordnas också i regel på platser där barn redan går i skola.

– Det här är ändå frivillig verksamhet som ordnas efter skoldagen.

Att delta i verksamheten är säkert nyttigt för många barn och unga.

– Vi försöker se till att grupperna är rätt små, så att vi kan beakta barnens individuella behov, säger Sofiia.

Hon tror att verksamheten är viktig för barnen också med tanke på gemenskap.

– Det är verkligen trevligt att de nu kan sjunga tillsammans på sitt modersmål, säger Sofiia.

 

Text: Pi Mäkilä

Till Sofiias arbete hör också att hålla kontakt och bygga nätverk med skolor där det finns ukrainska barn samt med de ukrainska aktörer som jobbar med barn. Dessutom arbetar Sofiia med ett projekt som ska föra kultur och konst till ukrainska familjer bland annat i flyktingförläggningar.
  • Jobba för Esbo