Arkitekttävling om Esbobornas hus

Esbo stad har ordnat en arkitekttävling om Esbobornas hus. Till finalomgången har man valt fyra bidrag. Esbobornas hus ska bli en ny mötesplats för Esboborna och Esbo centrums urbana hjärta.

Esbobornas hus kommer att ligga norr om Esbo station.Bild: Suomen Ilmakuva Oy

Esbo centrum, som ligger kring Esbo station, omvandlas till ett modernt och trivsamt bostads- och arbetsplatsområde. När Stadsbanan byggs från Alberga till Esbo centrum förbättras kollektivtrafikförbindelserna ytterligare och det flyttar fler invånare, tjänster och arbetsplatser till området.

Esbobornas hus ska bli den mest centrala byggnaden i området, en byggnad med många funktioner som betjänar Esboborna. Esbobornas hus blir en mötesplats för invånarna. Det rymmer också stadens förvaltning och kultur för alla samt offentliga och kommersiella tjänster. Genom att placera tjänster för invånare samt beslutsfattande och stadens förvaltning i samma lokaler nås en smidigare växelverkan mellan förtroendevalda, invånare och stadens tjänstemän. 

I det område som arkitekttävlingen omfattar planeras också bostäder för 600 invånare, lokaler för en dagligvaruhandel och mångsidiga affärslokaler.

När arkitekttävlingen har avgjorts inleds detaljplaneändringen och den vinnande planen ses över vid projektplaneringen. Den slutliga projektplanen godkänns av Esbo stadsfullmäktige.

Man uppskattar att byggandet av Esbobornas hus inleds år 2026 och det är färdigt år 2029.

Esbo centrum