Terveydensuojeluvalvonnan alainen toimija - muistathan tehdä ilmoituksen myös toiminnan päättämisestä

31.12.2021 12.38Päivitetty: 25.11.2022 10.49

Vuonna 2022 voimaan tullut valvonnan perusmaksu laskutetaan jatkossa kaikilta terveydensuojeluvalvonnan kohteilta, jotka ovat aktiivisina kohdetietojärjestelmässä 1.1.2023 ja kuuluvat lainsäädännön mukaan maksun piiriin. Perusmaksu on 150 €. Perusmaksun lisäksi valvontatapahtumista laskutetaan ympäristöterveyden taksan mukaiset maksut.

Toiminnanharjoittajan vastuulla on ilmoittaa toiminnan päättymisestä kirjallisesti kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. Välttyäkseen vuoden 2023 perusmaksulta, tulee vuoden 2022 aikana päättyneestä toiminnasta tehdä ilmoitus viimeistään 31.12.2022.

Toimijoiden on tärkeää tehdä ajallaan ilmoitukset myös toiminnan aloittamisesta ja oleellisesta muuttamisesta.

Perusmaksu on vuonna 2022 käyttöön otettu veroluonteinen maksu, joka peritään kunnan terveydensuojelunvalvonnan piirissä olevilta toimijoilta vuosittain. Valvonnan perusmaksusta säädetään 16.12.2021 hyväksytyssä terveydensuojelulain muutoksessa.  Perusmaksulla katetaan sellaisia valvonnan tehtäviä, joista ei peritä tehtäväkohtaista maksua. Tällaisia ovat muun muassa ohjaus ja neuvonta.

Lähtökohtaisesti valvonnan perusmaksu peritään toiminnanharjoittajilta, joiden tulee tehdä ilmoitus toiminnastaan kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. Perusmaksun piirissä olevia toimintoja ja toimipaikkoja ovat muun muassa:

  • majoitustoimintaan tarkoitettu tila,
  • yleisölle avoin kuntosali, liikuntatila, sauna, kylpylä, uimahalli, maauimala ja uimaranta,
  • päiväkoti ja lasten ja nuorten kokoontumiseen liittyvän toiminnan järjestämispaikka sekä esi- tai perusopetusta, ammatillista koulutusta, lukiokoulutusta, korkeakoulutusta, taiteen perusopetusta tai vapaata sivistystyötä järjestävä oppilaitos tai sen opetuksen järjestämispaikka
  • jatkuvaa hoitoa antava sosiaalihuollon toimintayksikkö

Täsmällinen luettelo maksuvelvollisista toiminnoista(ulkoinen linkki) on terveydensuojelulain liitteenä.

Toimija voi vaatia oikaisua perusmaksuun, jos maksu on peritty aiheettomasti tai jos perusmaksu on maksuvelvollisen sitä aiheuttamatta jäänyt määräämättä.

Laki terveydensuojelulain muuttamisesta(ulkoinen linkki)
Terveydensuojelulaki(ulkoinen linkki)
Ilmoituksen varainen toiminta(ulkoinen linkki)

Lisätietoa terveydensuojeluvalvonnan perusmaksusta saatavilla Valviran nettisivuilta(ulkoinen linkki)

Ilmoitukset Espoon seudun ympäristöterveyden terveydensuojeluvalvonnan alaiseen toimintaan liittyen voi tehdä joko sähköisen Ilppa-palvelun kautta(ulkoinen linkki) tai lomakkeella(ulkoinen linkki). Ohjeita ilmoituksen tekemiseen löytyy huoneistovalvonnan nettisivulta.

Espoon seudun ympäristöterveyden maksutaksa

Terveydensuojeluvalvonnan perusmaksun oikaisuvaatimusohje

Espoon seudun ympäristöterveys
PL 210, 02070 ESPOON KAUPUNKI
terveydensuojelu@espoo.fi

Koko Espoo