Terveydensuojeluvalvonnan perusmaksun oikaisuvaatimusohje

Terveydensuojelulain 56 §:n mukaan valvonnan perusmaksuun saa vaatia oikaisua kunnalta, jos:

1) perusmaksu on peritty aiheettomasti;

2) perusmaksu on maksuvelvollisen sitä aiheuttamatta jäänyt määräämättä.

Jos perusmaksu on peritty aiheettomasti, oikaisuvaatimus voidaan tehdä kolmen vuoden kuluessa maksun määräämisestä seuraavan kalenterivuoden alusta.

Jos perusmaksu on maksuvelvollisen sitä aiheuttamatta jäänyt määräämättä, oikaisuvaatimus voidaan tehdä vuoden kuluessa sitä seuraavan kalenterivuoden alusta, jolloin maksu olisi pitänyt määrätä.

Oikaisuvaatimus tulee tehdä kirjallisesti päätöksen tehneelle viranomaiselle:

Espoon seudun ympäristöterveys / kirjaamo
Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskus
PL 1 (Siltakatu 11)
02070 ESPOON KAUPUNKI