Sepon koulun oppilaat siirtyvät ensi syksynä koulujen yhdistymisen myötä Pohjois-Tapiolan yhtenäiseen peruskouluun

2.12.2021 9.07
Uuden Pohjois-Tapiolan koulun havainnekuva.
Kuva: Linja-Arkkitehdit Oy

Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti 3.11.2021, että Sepon alakoulusta ja Pohjois-Tapiolan yläkoulusta muodostetaan 1.8.2022 alkaen yhtenäinen peruskoulu. Yhtenäiskoulun nimeksi tulee Pohjois-Tapiolan koulu ja se aloittaa toimintansa syksyllä 2022 valmistuvassa uudisrakennuksessa.

Sepon koulussa lähikoulupäätöksellä opiskelevat oppilaat

Oppilaalle, joka opiskelee tällä hetkellä lähikoulupäätöksellä Sepon koulussa, tehdään uusi lähikoulupäätös Pohjois-Tapiolan kouluun. Oppilas jatkaa koulun oppilaana perusopetuksen loppuun asti.

Kuudennella luokalla opiskelevan oppilaan ei tarvitse erikseen hakea seitsemännelle luokalle, vaan oppilas voi jatkaa uuden lähikoulupäätöksen mukaisesti Pohjois-Tapiolan koulussa perusopetuksen loppuun asti. Painotettuun opetukseen seitsemännelle luokalle hakeminen tapahtuu erillisen haun kautta, kuten muidenkin kuudennen luokan oppilaiden kohdalla. Tutustu tarkemmin painotetun opetuksen hakuohjeisiin painotetun opetuksen sivulla.

Sepon koulussa toissijaisina hakijoina opiskelevat oppilaat

Oppilaalle, joka opiskelee tällä hetkellä toissijaisen koulun päätöksellä Sepon koulussa, tehdään uusi päätös toissijaisesta koulusta Pohjois-Tapiolan kouluun. Oppilas jatkaa toissijaisen koulun oppilaana koulussa perusopetuksen loppuun asti.

Kuudennella luokalla opiskelevan oppilaan ei tarvitse erikseen hakea seitsemännelle luokalle Pohjois-Tapiolan kouluun, jos hän jatkaa koulussa toissijaisena hakijana. Jos oppilas ei jatka toissijaisena hakija, tulee hänen hakea lähikouluun yläkoulun hakuaikana. Painotettuun opetukseen seitsemännelle luokalle hakeminen tapahtuu erillisen haun kautta, kuten muidenkin kuudennen luokan oppilaiden kohdalla. Tutustu tarkemmin painotetun opetuksen hakuohjeisiin painotetun opetuksen sivulla.

Erityisluokilla opiskelevat oppilaat

Sepon ja Pohjois-Tapiolan koulujen nykyisten eritysluokkien tilannetta tarkastellaan erikseen oppilaskohtaisten erityisen tuen tarkistamispäätösten yhteydessä ja ne jatkavat tarvittaessa toimintaansa 1.8.2022 alkaen Pohjois-Tapiolan koulun uudisrakennuksessa.

Painotettu opetus

Pohjois-Tapiolan koulussa on tarjolla ilmaisutaitopainotteista opetusta 7. luokalta alkaen. Painotettuun opetukseen seitsemännelle luokalle hakeminen tapahtuu erillisen haun kautta, kuten muidenkin kuudennen luokan oppilaiden kohdalla. Tutustu tarkemmin painotetun opetuksen hakuohjeisiin painotetun opetuksen sivulla.

Lisätietoa

  • Perusopetus
Tapiola