Rakennusrasitteet

Rakennusluvassa voidaan edellyttää rasitteen perustamista. Rasite tarkoittaa kiinteistön oikeutta käyttää tai vastaavalla tavalla hyödyntää toista kiinteistöä. Rakennusrasitteet perustetaan tai voidaan myös purkaa hakemuksesta rakennusvalvonnassa. Rasitteen perustaa rakennusvalvonnan lakimies.

Rasitteen perustaminen edellyttää, että asianosaiset sopivat siitä kirjallisesti.  

Rakennusrasite voidaan perustaa vain säädetyistä rasitetyypeistä, maankäyttö- ja rakennusasetuksen 80 §:ssä (ulkoinen linkki) luetelluista oikeuksista. Rakennusrasitteesta tehdään merkintä kiinteistörekisteriin, jolloin se sitoo myös kiinteistön tulevia omistajia.

Rakennus- vai tonttirasite? 

Rakennusrasitteiden ja yhteisjärjestelysopimusten käsittelyssä on ruuhkaa ja käsittelyajat ovat pidentyneet. Otattehan tämän huomioon rakennushankkeessanne. 

Rakennusrasitteet käsitellään rakennusvalvontakeskuksessa.  

Jos sen sijaan halutaan perustaa tontin hyväksi toisen tontin alueelle pysyvä käyttöoikeus, on kyse kiinteistönmuodostamislain mukaisesta rasitteesta (tonttirasite), joka perustetaan tontin lohkomistoimituksen yhteydessä tai erillisessä rasitetoimituksessa. Tarkempia tietoja tonttirasitteesta saa kaupunkimittauksen asiakaspalvelusta. 

Toisinaan rakennusrasitetta voi olla vaikea erottaa kiinteistönmuodostamislain mukaisista rasitteista (tonttirasite). Tyypillisimmin sekaannusta aiheuttavat autopaikat, jätekatokset sekä erilaiset johdot ja viemärit. 

Rakennusrasitteen perustaminen

Yhteystiedot ja palvelut

Koko Espoo