Tontin hyväksi voidaan perustaa toisen tontin alueelle pysyvä käyttöoikeus eli rasite. Toimituksessa perustettu tonttirasite on voimassa, vaikka tontit vaihtaisivat omistajia.   Tavallisimpia rasitteita ovat tierasitteet ja erilaiset vesi-, viemäri-, sähkö tms. johtorasitteet sekä autojen pitämistä varten perustettavat rasitteet. Myös jätteiden kokoamispaikkaa varten voidaan perustaa rasite. Rasitteet perustetaan omistajan hakemuksesta tontin lohkomistoimituksen yhteydessä tai erillisessä rasitetoimituksessa, ja niiden perustaminen edellyttää yleensä tontin omistajien välistä rasitesopimusta.   Rasitteen perustaminen tontin lohkomisessa maksaa 120 €/rasite. Erillinen rasitetoimitus, jossa perustetaan 1 rasite maksaa 500 €. Jokaisesta lisärasitteesta peritään 120 €. Rasitetoimitus kestää noin 1-2 kk. Kiireellisissä tapauksissa hakija voi nopeuttaa toimitusta hankkimalla sille kaikkien asianosaisten kirjallisen hyväksymisen.  

Yhteystiedot ja palvelut