Asemakaava-alueen ulkopuolella varsinaisen maanmittaustoimituksen (lohkominen) suorittaa Maanmittauslaitos. Rakennuspaikaksi lohkominen edellyttää maanmittaustoimituksessa kaupungin suostumusta (lohkomislupa). Rakennuspaikalle asetettujen vaatimusten tulee täyttyä eikä uuden rakennuspaikan muodostaminen saa tuottaa haittaa alueen maankäytön järjestämiselle eikä asemakaavan tai yleiskaavan laatimiselle tai toteuttamiselle. Maanomistaja voi halutessaan jo ennen maanmittaustoimituksen vireille tuloa pyytää kaupungin suostumusta lohkomislupahakemuksella. Avaa linkki kopioimalla alla oleva linkki selaimeen: https://www.espoo.fi/fi/asuminen-ja-rakentaminen/kaupunkisuunnittelu/kaupunkisuunnittelukeskuksen-luvat#section-19789 Asemakaava-alueella sijaitsevan kiinteistön tontiksi lohkomisen suorittaa Espoon kaupunkitekniikan keskuksen kaupunkimittaus.