Kaupunkisuunnittelukeskus

Kaava on suunnitelma, joka ohjaa alueiden käyttöä ja rakentamista. Maankäyttöä säädellään kolmella kaavatasoilla, jotka ovat maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava. Kuntien vastuulla on yleis- ja asemakaavojen laatiminen eli kaavoitus. Espoossa kaavat valmistelee kaupunkisuunnittelukeskus. Maanomistaja voi hakea alueelleen asemakaavaa tai asemakaavan muutosta, jos haluaa rakentaa tontille tai muuttaa tontin käyttötarkoitusta. Asukkailla ja muilla osallisilla on oikeus osallistua kaavoitukseen. Kunkin kaavan hankesivulta löydät kaavan valmistelijoiden yhteystiedot. Tapaamiseen on aina varattava aika. Ota ensisijaisesti asiakaspalveluun yhteyttä, kun haluat tietoa valmisteilla olevasta kaavahankkeista. Asiakaspalvelusta voi tiedustella myös kaavamerkinnöistä ja kaava-määräyksistä sekä maankäyttöön liittyvistä lupa-asioista, kuten kaavasta poikkeamisesta ja suunnittelutarveratkaisusta.

Yhteystiedot

KaupunkisuunnittelukeskusTekniikantie 15,02150 Espoo+358 9 8162 5500

Kotisivut:Kaupunkisuunnittelukeskus(ulkoinen linkki)

Postiosoite:PL 43, 02070 ESPOO

Aukioloajat

avoinna ma-pe 08-15:45

Linkit

Anna palautetta(ulkoinen linkki)

Katso toimipisteen tarkemmat tiedot Palvelukartasta(ulkoinen linkki)