eVaka on Espoon kaupungin suomen ja ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmä. eVakan kautta haetaan varhaiskasvatus-, esiopetus-, palveluseteli- ja kerhopaikkoja ja käsitellään lasten ja huoltajien asiakassuhteeseen liittyviä tietoja. Syksyn 2021 aikana käyttöön otetaan myös mobiililäsnäolokirjaukset ja viestintä huoltajien kanssa. Myöhemmin käyttöön tulee myös digitaalinen varhaiskasvatussuunnitelma, lapsen esiopetussuunnitelma sekä pedagoginen portfolio. eVaka on Espoon oma, avoimeen lähdekoodiin perustuva järjestelmä, jota kehitetään yhdessä Tampereen, Oulun ja Turun kaupunkien kanssa.