Kaipaatko apua verkkopalveluissa ja sähköisen asioinnin kanssa? Espoossa saat digitukea usealta eri toimijalta, kuten asiointipisteistä, kirjastoista ja eri järjestöistä sekä työväenopisto Omniasta. Digitukea antavat myös useat vapaaehtoisyhdistykset ja vertaisopastajat. Lisäksi kukin viranomainen auttaa sinua omien verkkopalveluidensa käytössä. Mitä digituki tarkoittaa? Digituella tarkoitetaan apua ja tukea, jota voit saada erilaisten mobiililaitteiden, sähköisten palveluiden ja useiden verkossa saatavilla olevien käyttämiseen. Digitukijoiden palvelut kuuluvat kaikille kuntalaisille. Kehitämme palveluja jatkuvasti, jotta kaikilla olisi mahdollisuus käyttää niitä. Digituki voi olla - lähitukea, esimerkiksi asiointipisteissä tai asiakkaan kotona, joko työntekijän tai vertaisopastajan tarjoamana - etätukea, esimerkiksi chatin, puhelimen tai videoyhteyden välityksellä - koulutusta, esimerkiksi verkkokoulutuksia, työväenopiston kursseja ja videoita. Tukea antava henkilö ei voi asioida puolestasi tai käsitellä esimerkiksi palvelujen käyttöön tarvittavia pankki- tai muita tunnuksiasi.