Lainvoimaisen asemakaavan määräyksistä poikkeamiseen, ennen rakennusluvan hakemista, tarvitaan poikkeamispäätös. Rakennuslupamenettelyn yhteydessä ratkaistavan vähäisen poikkeamisen määrittelee rakennusvalvontaviranomainen. Joskus poikkeaminen asemakaavan määräyksistä edellyttää asemakaavan muutosta. Ole yhteydessä kaupunkisuunnittelukeskuksen suunnittelualueen asemakaavasuunnittelijaan tai -insinööriin tai lupavalmistelijaan ennen kuin jätät asemakaavasta poikkeamista koskevan hakemuksen. Hakemus voidaan jättää sähköisesti rakentamisen ja maankäytön asiointipalvelun kautta. Tulostettavia lomakkeita ohjeineen on saatavissa verkkosivuilta.