Lainvoimaisen asemakaavan määräyksistä poikkeamiseen, ennen rakennusluvan hakemista, tarvitaan poikkeamispäätös. Rakennuslupamenettelyn yhteydessä ratkaistavan vähäisen poikkeamisen määrittelee rakennusvalvontaviranomainen. Joskus poikkeaminen asemakaavan määräyksistä edellyttää asemakaavan muutosta. Ennen asemakaavasta poikkeamista koskevan hakemuksen jättämistä, on syytä olla yhteydessä kaupunkisuunnittelukeskuksen suunnittelualueen asemakaavasuunnittelijaan/-insinööriin tai rakennusvalvonnan lupavalmistelijaan. Hakemuslomakkeita ohjeineen on saatavissa verkkosivuilta tai hakemus voidaan jättää sähköisesti rakentamisen ja maankäytön asiointipalvelun kautta.

Toimipisteet