Varhaiskasvatukseen hakeminen ja palveluohjaus

Palveluohjaus neuvoo ja ohjaa perheitä varhaiskasvatuspalveluihin hakemisessa sekä lasten hoidon tukiin liittyvissä asioissa. Palveluohjaus tekee myös päätökset kunnalliseen varhaiskasvatukseen sekä palvelusetelipaikka -päätökset.

Varhaiskasvatuspaikkahakemus

Kunnalliseen varhaiskasvatukseen haetaan kirjautumalla vahvalla tunnistautumisella sivulla

Sähköinen varhaiskasvatuspaikkahakemus Espoonvarhaiskasvatus(ulkoinen linkki)

Osaan ostopalveluvarhaiskasvatuksen päiväkodeista haetaan samalla hakemuksella kuin kunnalliseen varhaiskasvatukseen ja osaan päiväkodeista haetaan päiväkotien omilla hakemuksilla. Tarkemmat yhteystiedot ostopalvelupäiväkotien omilta sivuilta.               

Palveluseteliä haetaan hakemalla varhaiskasvatuspaikkaa palvelusetelipäiväkodista, kirjautumalla vahvalla tunnistautumisella sivulla Espoonvarhaiskasvatus(ulkoinen linkki)
Hakemuksella valitaan Hakutoiveet -kohdassa palveluseteliyksikkö, johon halutaan hakea.

Yksityistä varhaiskasvatuspaikkaa haetaan suoraan toivotusta varhaiskasvatusyksiköstä. Tarkemmat yhteystiedot yksityisten päiväkotien omilta sivuilta.

Lapsella voi olla kerralla vireillä yksi kunnallinen varhaiskasvatus- kerho ja/ tai esiopetushakemus.

Hakemukset kunnalliseen varhaiskasvatukseen, kerhoon ja palvelusetelipäiväkotiin sekä yksityiseen varhaiskasvatukseen voivat olla samaan aikaan vireillä.

Varhaiskasvatuksen maksut

+358 9 816 27400Palveluseteli neuvonta puh. +358 9 816 27401

Puhelinneuvonta
ma, ke ja to klo 9-12 

Puhelussa on käytössä 5 valintamahdollisuutta:
1. Ruotsinkielinen varhaiskasvatus
2. Leppävaara
3. Tapiola ja Matinkylä-Olari
4. Espoonlahti
5. Espoon keskus

Varhaiskasvatuksen palveluohjaus

+358 9 816 31000Postiosoite PL 3125 02070 Espoon kaupunki

Puhelinneuvonta
Maanantai klo 9-13
Tiistai klo 9-13
Keskiviikko klo 9-13
Torstai klo 13-16
Perjantai klo 9-13

Kunnalliseen varhaiskasvatukseen hakeminen

Hakuajat

Hakemus kunnalliseen varhaiskasvatukseen on tehtävä viimeistään neljä kuukautta ennen toivottua alkamispäivää. Hakemus tehdään sivulla Espoonvarhaiskasvatus(ulkoinen linkki) 
Hakulomake toimii chrome-selaimella

Mikäli varhaiskasvatuksen alkamisajankohta ei ole ennakoitavissa ja varhaiskasvatuspaikan tarve johtuu äkillisestä työllistymisestä uuteen työpaikkaan tai äkillisestä uuden opiskelupaikan saamisesta, on varhaiskasvatuspaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin tarve alkaa. Hakemuksen liitteeksi huoltajan tulee tallentaa dokumentti työpaikasta tai opiskelupaikasta.

Mikäli huoltaja kieltäytyy myönnetystä varhaiskasvatuspaikasta, tulee huoltajan tehdä halutessaan uusi hakemus. Tällöin noudatetaan yllä mainittua neljän kuukauden käsittelyaikaa uutta paikkaa järjestettäessä.

Hakemuksen tekemisessä huomioitavaa

Hakemus varhaiskasvatukseen täytetään erikseen jokaisesta lapsesta. Sähköiseen varhaiskasvatushakemukseen tarvitaan lapselle suomalainen henkilötunnus. Hakemuksessa ilmoitetaan varahaiskasvatuksen tarve sekä toive varhaiskasvatuspaikasta.

Lapsen tuen tarve on tarpeellista mainita hakemuksessa koska varhaiskasvatuksen tavoitteena on lapsen tasapainoisen kasvun, kehityksen ja oppimisen edistäminen.

Ilta- ja vuorohoitoon hakeminen

Haettaessa ilta- tai vuorohoitoa (ympärivuorokautinen ja viikonloppuhoito), hakemuksen liitteeksi toimitetaan samassa taloudessa asuvien huoltajien osalta todistukset ilta- tai vuorotyöstä tai iltaisin tapahtuvasta opiskelusta. 

Varhaiskasvatuspaikan vaihto

Kun lapsella on jo varhaiskasvatuspaikka Espoon kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ja lapselle halutaan hakea toista kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa, tulee lapselle tehdä uusi hakemus varhaiskasvatukseen.

Uusi hakemus toimii siirtohakemuksena. Siirtohakemus on voimassa vuoden sen saapumispäivämäärästä. Siirtohakemuksella ei ole käsittelyaikaa vaan siirtopäätöksiä tehdään hakija- ja paikkatilanteen salliessa. 

Siirtohakemus on voimassa vain silloin, kun lapsella on voimassaoleva paikka samassa toimintamuodossa (kerho, varhaiskasvatus, esiopetus tai perusopetukseen valmistava opetus) Mikäli huoltaja irtisanoo lapsensa paikan, myös siirtohakemus poistuu. Tällöin huoltaja voi halutessaan tehdä uuden hakemuksen, jolloin noudatetaan varhaiskasvatuslain 17 §:n mukaista käsittelyaikaa.

Espooseen muuttavat

Muutto ei suoraan oikeuta varhaiskasvatushakemuksen nopeampaan 2 viikon käsittelyaikaan. Varhaiskasvatuspaikka järjestetään mahdollisuuksien mukaan aikaisemmin hakija- ja paikkatilanteen salliessa, kuitenkin viimeistään 4 kuukauden kuluessa hakemuksen vastaanottamispäivämäärästä alkaen.

Hakemuksen voi jättää jo ennen Espooseen muuttoa.

Muutettaessa pääkaupunkiseudun sisällä (Helsinki, Vantaa, Kauniainen) kunnasta toiseen, lapsi voi jatkaa vanhassa kunnallisessa varhaiskasvatuspaikassa enintään muuttamista seuraavan syys- tai kevätkauden loppuun asti.

Varhaiskasvatushakemuksen muutokset ja hakemuksen peruuttaminen

Hakemuksen tehnyt huoltaja voi tehdä  muutoksia hakemukseen itse kirjautumalla sivulla Espoonvarhaiskasvatus(ulkoinen linkki). Hakulomake toimii chrome-selaimella. Hakemuksen tehnyt huoltaja voi poistaa hakemuksen, jollei sitä ole otettu jo käsittelyyn. Hakemuksen voi perua myös laittamalla asiasta sähköpostiviestin vaka.palveluohjaus@espoo.fi  ja palveluohjauksesta ollaan huoltajaan yhteydessä. 

Palvelusetelin hakeminen

Palveluseteliä haetaan hakemalla varhaiskasvatuspaikkaa palvelusetelipäiväkodista, kirjautumalla vahvalla tunnistautumisella Espoonvarhaiskasvatus (ulkoinen linkki)sivulta. Hakulomake toimii chrome-selaimella. Hakemuksella valitaan Hakutoiveet -kohdassa palveluseteliyksikkö, johon halutaan hakea. Hakemus tulee jättää 4 kuukautta ennen varhaiskasvatustarpeen alkamista. Päiväkotiin kannattaa olla yhteydessä viimeistään hakemuksen jättämisen jälkeen.

Hakemiseen vielä tarkemmat ohjeet löytyvät Palveluseteli sivulta.

Espoon kaupunki osallistuu yksityisen varhaiskasvatuksen kustannuksiin myöntämällä perheelle lapsikohtaisen palvelusetelin. Kunta myöntää perheelle palvelusetelin lapsen varhaiskasvatusta varten.

Palveluseteli maksetaan varhaiskasvatukseen oikeutetusta lapsesta. Palveluseteliä käytettäessä ei voi samanaikaisesti saada yksityisen tai kotihoidon tukea eikä olla kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. 

Espoossa palveluseteli myönnetään enintään sen vuoden heinäkuun loppuun (31.7.), jolloin lapsen velvoittava esiopetus alkaa. Esiopetusvuodeksi palveluseteliä haetaan erikseen, jos lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta.

Tulosidonnainen palveluseteli  

Perheille palvelusetelillä tuotettu varhaiskasvatus on enintään 50 euroa kuukaudessa kalliimpaa kuin kunnallinen varhaiskasvatus. Osa palveluntuottajista voi periä edellä mainittua lisämaksua.

Lapsikohtainen palvelusetelin arvo määräytyy lapsen iän, perheen koon ja bruttotulojen sekä perheen ja päiväkodin välisessä palvelusopimuksessa sovitun lapsen viikoittaisen varhaiskasvatusajan perusteella. Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa käytettävä sisaralennus koskee myös palveluseteliä. Näillä perusteilla lasketaan perheen maksettavaksi jäävä palvelusetelin omavastuuosuus, joka vastaa kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksua. Omavastuuosuus on 0 - 288 euroa/kk.

Varhaiskasvatuksen palveluseteli on tulosidonnainen kuten varhaiskasvatuksen asiakasmaksu. 

Perhe maksaa lapsen varhaiskasvatuksesta palvelusetelin omavastuuosuuden ja palveluntuottajan perimän lisämaksun.

 

Päätöksenteon linjaukset varhaiskasvatukseen

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta päätti (17.2.2011) linjaukset lasten sijoittamisesta lakisääteiseen suomenkieliseen varhaiskasvatukseen. Lapselle osoitetaan varhaiskasvatuspaikka sijoittamisen linjausten mukaisesti:

 • Varhaiskasvatuspaikka osoitetaan mahdollisuuksien mukaan huoltajien toiveiden mukaisesti.

 • Kun hakijoita on johonkin varhaiskasvatuspaikkaan enemmän kuin vapaita paikkoja, lasten sijoittamisessa noudatetaan seuraavia perusteita:

  • varhaiskasvatuksen tarve: ilta- ja ympärivuorokauden toimivaan varhaiskasvatusryhmään sijoitetaan vain lapset, joilla huoltajan työstä tai opiskelusta johtuva varhaiskasvatuksen tarve ajoittuu muuhun kuin kello 06.30 - 18.00 väliseen aikaan

  • lapsikohtaiset erityissyyt: lapsen sijoittaminen perustuu lastensuojelun, perhetyöntekijän, neuvolan, puheterapeutin, lääkärin tai muuan asiantuntijan lausuntoon tai varhaiskasvatuksen arvioimaan tuen tarpeeseen

  • sisarussuhteet: tavoitteena on sijoittaa sisarukset samaan varhaiskasvatuspaikkaan, mikäli perhe ei muuta toivo

  • kulkuyhteydet: sijoittamisessa selvitetään huoltajien mahdollisuus tuoda lapsi varhaiskasvatukseen (julkinen liikenne vai oma auto, kuljetussuunnat

 • Lasten varhaiskasvatuspaikkapäätöksiä tehtäessä lähtökohtana on myös toimivien lapsiryhmien muodostaminen ja paikkojen tarkoituksenmukainen käyttö.  Päätöksentekijä käyttää harkintaoikeuttaan huomioiden varhaiskasvatuksen kokonaistilanteen.

 • Jos huoltajat toivovat lapsella jo olevan varhaiskasvatuspaikan vaihtamista toiseen paikkaan, noudatetaan uuden varhaiskasvatuspaikan osoittamisessa edellä olevia linjauksia.

Varhaiskasvatuspäätökset tehdään sen vuoden heinäkuun loppuun, jolloin lapsi siirtyy esiopetukseen.

Kerhoon hakeminen, päätöksenteko, kerhomaksut ja valintaperusteet

Kerhon toimintakausi on elokuusta toukokuun loppuun. Päätös kerhopaikasta tehdään yhden toimintakauden ajaksi. Uudelle toimintakaudelle tulee aina tehdä uusi hakemus
Uuden toimintakauden kerhoihin haku on maaliskuussa.

Kerhoihin voi kuitenkin hakea myös hakuajan jälkeen mahdollisesti toimintakauden aikana vapautuville paikoille.

Sähköinen kerhohakemus (ulkoinen linkki) Kerhohakemuksen voi jättää, vaikka kerhojen toimintakausi olisi jo alkanut. Kerhohakemukset ovat voimassa kyseisen toimintakauden loppuun asti.

Lapselle voidaan hakea samanaikaisesti varhaiskasvatuspaikkaa sekä kunnallisesta, että yksityisestä varhaiskasvatuksesta sekä kerhosta.
HUOM. Lapsella voi olla vain yksi kerhohakemus. Hakemuksen tehnyt huoltaja voi itse muokata hakemusta/poistaa hakemuksen, jollei sitä ole otettu jo käsittelyyn.

Kerhoon osallistumisesta ei peritä maksua 1.8.2019 alkaen (Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 20.3.2019).

Kerhotoimintaan osallistuminen ei vaikuta Kelan maksamaan kotihoidontukeen. Jos lapselle on myönnetty yksityisen hoidon tuki, ei lapselle voida myöntää kerhopaikkaa.

Valintaperusteet:

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on päättänyt valintaperusteet. Kerhoihin valitaan kaksi vuotta täyttäneitä lapsia kunkin kerhon ikärakenne huomioon ottaen. Mikäli kaikkia hakijoita ei voida valita, tehdään valinta seuraavassa etusijajärjestyksessä.

 1. Hakuaikana saapuneet kerhopaikkaa jo edellisenä toimintakautena käyttäneiden lasten hakemukset.
 2. Hakuaikana saapuneet hakemukset, joissa lapsella on sisarusperuste samaan kerhoryhmään.
 3. Hakuaikana saapuneet päivähoitopaikastaan luopuvien lasten hakemukset.
 4. Hakuaikana saapuneet muut kuin edellä mainittujen valintaperusteiden mukaiset hakemukset.
 5. Hakuajan ulkopuolella saapuneet hakemukset hakemusten saapumisjärjestyksessä.

Mikäli kaikkia samaan ryhmään kuuluvia hakijoita ei voida valita, suoritetaan valinta heidän välillään arpomalla.

Mikäli lapsen ensisijainen kerhopaikan hakutoive ei toteudu, otetaan huomioon mahdollinen toissijainen kerhopaikkatoive tai mahdollinen muu kerhopaikka edellä mainittujen valintaperusteiden mukaisesti.

Kerhot 

 

Ostopalvelu- varhaiskasvatukseen hakeminen

Espoon kaupunki on tehnyt ostopalvelusopimuksia joidenkin yksityisten varhaiskasvatusyksiköiden kanssa. Näissä yksiköissä maksut ovat samat kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.

Ostopalveluvarhaiskasvatukseen haetaan kuten kunnalliseen varhaiskasvatukseen. Osaan näistä yksiköistä haetaan olemalla yksikön yhteyshenkilöihin suoraan yhteydessä. Tieto hakumenettelystä ilmenee ostopalvelupäiväkodin omilta sivuilta.

Ostopalvelupäiväkodit

Yksityiseen varhaiskasvatukseen hakeminen

Yksityinen varhaiskasvatus on yksityisen yrityksen tai yhteisön tuottamaa ja kaupungin valvomaa varhaiskasvatusta.

Yksityiseen varhaiskasvatukseen maksetaan yksityisen hoidon tukea, jota huoltaja hakee Kelalta.

Yksityistä varhaiskasvatusta haetaan suoraan halutusta varhaiskasvatuspaikasta. Palveluntuottaja päättää sekä lasten valinnasta että asiakasmaksuista.

Yksityisten päiväkotien ja ryhmäperhepäiväkotien yhteystiedot
Yksityisten perhepäivähoitajien yhteystiedot(ulkoinen linkki)

Ilta- ja vuorohoito kunnallisessa varhaiskasvatuksessa

Ilta-, viikonloppu- ja ympärivuorokautinen varhaiskasvatus on tarkoitettu lapsille, joiden molemmat samassa taloudessa asuvat huoltaja ovat vuorotyössä tai opiskelevat iltaisin ja viikonloppuisin.

Ilta- ja vuorohoitoon haetaan kunnallisella varhaiskasvatushakemuksella. Hakemuksen liitteeksi toimitetaan samassa taloudessa asuvien huoltajien osalta todistukset työstä tai opiskelusta johtuvasta ilta- tai vuorohoidon tarpeesta.

Vuorohoidon tavoitteena on tarjota lapselle monipuolista varhaiskasvatusta. Erityistä huomiota kiinnitetään perusturvallisuuden luomiseen sekä viikko- ja vuorokausirytmin hahmottamiseen.

Osassa vuorohoitopäiväkodeista  järjestetään esiopetusta maanantaista perjantaihin klo 9.00-13.00.

Ilta-, viikonloppu- ja ympärivuorokautisen hoidon tarpeen päättyessä, lapselle osoitetaan uusi varhaiskasvatuspaikka. Vuorohoidon tarpeen päättyessä Kepelin tai Suomenojan päiväkodissa huoltajan tulee tehdä lapselle siirtohakemus.

Espoossa tarjotaan ilta-, viikonloppu- ja ympärivuorokautista varhaiskasvatusta keskitetysti seuraavissa päiväkodeissa:

Espoon keskus

Suviniityn päiväkoti          
Suviniitynkuja 2
02770 Espoo
Puh. 040 639 4701
ympärivuorokautinen

Espoonlahti

Suomenojan päiväkoti 
Suomalaistentie 4 B
02270 Espoo
Puh. 050 350 8196
ympärivuorokautinen

Leppävaara

Kepelin päiväkoti
Säterinrinne 19
02600 Espoo
Päiväkodinjohtaja puh.  043 825 4476
Vuorohoito puh 043 825 4475
ympärivuorokautinen

Monikon päiväkoti (1.8.2021 alkaen)
Veräjäpellonkatu 2-4
02600 Espoo
ma-su klo 06.00-22.00

Matinkylä-Olari

Kuutamon päiväkoti                             
Täysikuu 5
02210 Espoo
ma-su klo 5.30-22

Tapiola

Silkkiniityn päiväkoti                           
Opinkuja 1
02100 Espoo
ma-pe klo 6.30-22

Ruotsinkielinen kielikylpyvarhaiskasvatus kunnallinen ja yksityinen varhaiskasvatus

Kielikylpy on kielenomaksumismenetelmä, jonka tavoitteena on toiminnallinen kaksikielisyys. Kielikylpypäiväkoteihin otettavien lasten perheet ovat suomenkielisiä, lapset eivät osaa ruotsia ennen kielikylvetyksen alkamista. Lapsen vanhemmilta ei edellytetä ruotsin kielen taitoa; heidän tehtävänsä on pitää yllä lapsensa äidinkieltä.

Espoon kunnallinen varhaiskasvatus

Silkkiniityn päiväkoti
Päiväkodissa toimii kielikylpyryhmä Nyckelpigor.

Yläkartanon päiväkoti
Yksi ryhmä toimii ruotsinkielen kielikylpyesiopetus ryhmänä.

Päiväkoti Sirius
Yksi ryhmä toimii ruotsinkielen kielikylpyesiopetus ryhmänä.

Yksityiset kielikylpypäiväkodit ja -ryhmät

Päiväkoti Merituuli
Ruotsinkielinen kielikylpy. Paikkoja 3- 5 –vuotiaille (osa- ja kokoaikapaikkoja)
Meteorinkatu 6 A
02210 ESPOO
puh. 045 773 10756
Päiväkodin sivut(ulkoinen linkki)

Päiväkoti Kissankulma
Ruotsinkielinen kielikylpy 
Yläkartanontie 24
02360 ESPOO
puh. 050 910 8430
Päiväkodin sivut(ulkoinen linkki)

Espoon kielikylpypäiväkoti
pk-johtaja Carola Wasén
0-2 v. suomenkiel.
3-6 v. ruotsinkiel.kielikylpy ja esiopetus
Toppelundinkuja 2
02170 Espoo
puh. 09 455 0521 tai 041 514 9577
dagis@espoonkielikylpy.fi
Päiväkodin sivut(ulkoinen linkki)

Länsiväylän kielikylpypäiväkoti
- Laajalahden toimipiste

Ruotsinkielinen kielikylpypäiväkoti, 3-6-v., esiopetus
Suotorpantie 9 B
02140 Espoo
puh. 040 5702931, 040 0598428
Johtaja Paula Rajalin 050 4015101
Päiväkodin sivut(ulkoinen linkki)
- Olarin toimipiste
21 kokopäiväpaikkaa 3-6 –vuotiaille lapsille.
Sammalkalliontie 6 D
02210 Espoo
Puh. 050 401 5101
sähköposti: pkj@lansivaylankielikylpy.fi
Päiväkodin sivut(ulkoinen linkki)

Yksityinen Englanninkielinen varhaiskasvatus

Yksityiset päiväkodit, kielikylpypäiväkodit ja -ryhmät.

Espoon keskus

Hansan päiväkoti
Emil Halmeen tie 1
02780 Espoo
Puh. (09) 813 7174
hansa@hansakindergarten.fi
Päiväkodin sivut(ulkoinen linkki)

Honey Monsters -englanninkielinen kielikylpypäiväkoti
- Tuomarilan toimipiste
Joupinpuisto 2
02760 Espoo
Puh. (09) 805 3355
tuomarila@honeymonsters.fi
Päiväkodin johtaja Iivi Kurki
Puh. (09) 805 3355
Päiväkodin sivut(ulkoinen linkki)

Stepping Stones - Onnentupa Oy
Englanninkielinen kielikylpyryhmä
Vieraskuja 5
02770 Espoo
Puh. (09) 859 7405, 040 824 3184
welcome@steppingstones.fi
Päiväkodin sivut(ulkoinen linkki)

Espoonlahti

Kielipäiväkoti Merikatti
Kivenlahdenkatu 5 D
02320 Espoo
puh. 040 550 86 99
Päiväkodin sivut(ulkoinen linkki)

Fountain Square Playschool
Eestinlaakso 14
02280 Espoo
Puh. (09) 256 3106
Johtaja Raija Ikäheimo
fountain.square@hsis.fi
Päiväkodin sivut(ulkoinen linkki)

Leppävaara

ICEC Kilo (The International Childcare & Education Centre Play´n Learn Oy)
Siuntiontie 3
02600 Espoo
Puh. 044 750 9190
Marja Kemppainen
puh. 044 750 9192
marja.kemppainen@icec.biz
Päiväkodin sivut(ulkoinen linkki)

Albatross Daycare (Englanninkielinen)
- Kiskottajankuja 2 ja 4, 02660 Espoo
Albatross Bilingual Daycare
- Vallikatu 17 E, 02650 Espoo
Albatross Preschool Alberga
- Numersinkatu 1, 02600 Espoo

Eija Rolamo, puh. 040 7334485
eija.rolamo@albatrossdaycare.fi

Brian Crosby, puh. 040 0193394
brian.crosby@albatrossdaycare.fi
Päiväkodin sivut(ulkoinen linkki)

Espoon englanninkielinen leikkikoulu
Kilonpuiston toimipiste
Vanharaide 3 A
02610 Espoo
puh. 044 577 5356
Päiväkodin johtaja Riikka Rinne
Puh. 041 513 7773
eel@saunalahti.fi
Päiväkodin sivut(ulkoinen linkki)
- Karakallion toimipiste
Kalasääksentie 6
02620 Espoo
puh. 045 639 7437
Päiväkodin johtaja Riikka Rinne
Puh. 041 513 7773
Päiväkodin sivut(ulkoinen linkki)

Matinkylä-Olari
Honey Monsters -englanninkielinen kielikylpypäiväkoti
- Olarin toimipiste

Avaruuskatu 1 E
02210 Espoo
Puh. (09) 859 6535
olari@honeymonsters.fi
Päiväkodin sivut(ulkoinen linkki)

Touhula Tikasmäki
Tikasmäentie 2
02250 Espoo
Puh. 046 923 0222
Daliah Javne
daliah.javne@touhula.fi
Päiväkodin sivut(ulkoinen linkki)

KiddiFeet
englannin- ja suomenkielinen päiväkoti 
Likusterinkatu 1
02250 Espoo
Puh. 046 578 3784
Michael Hutchinson
manager@kiddifeet.eu
Päiväkodin sivut(ulkoinen linkki)

Happy Toddlers
Nokkalanpuisto 2
02230 Espoo
Puh. (09) 863 0807
info@happytoddlers.com
Päiväkodin sivut(ulkoinen linkki)

Carousel Nursery School
- Olarin toimipiste
Ellipsipolku 4
02210 Espoo
puh. 040-689 6832
info@carouselnursery.fi
Päiväkodin sivut(ulkoinen linkki)

H/S International School Oy  
- Your School
Isoistentie 7
02200 Espoo
Puh. (09) 881 1748
Johtaja Sanna Tiitta 
your.school@hsis.fi
Päiväkodin sivut(ulkoinen linkki)

Tapiola

Pilke playschool Tapiola
children 1-6, preschool
Kaskenkaatajantie 5
02100 Espoo
Puh. 043 211 3321
amandine.makela@pilkepaivakodit.fi
Päiväkodin sivut(ulkoinen linkki)

Pilke playschool Westend
children 3-6, preschool
Ukkohauentie 13
02170 Espoo
Puh. 043 211 3602
cornelia.tuoriniemi@pilkepaivakodit.fi
Päiväkodin sivut(ulkoinen linkki)

Pilke playschool Mäntyviita
children 1-6,
Mäntyviita 6, 02110 Espoo
Puh. 043 211 3321
amandine.makela@pilkepaivakodit.fi
Päiväkodin sivut(ulkoinen linkki)

Touhula  Innopoli International
englanninkielinen, esiopetus
Tekniikantie 12 A
02150 Espoo
Puh. 040 145 1937
Päiväkodin johtaja Sirpa Lassila
sirpa.lassila@touhula.fi
Päiväkodin sivut(ulkoinen linkki)

Touhula Seaside International
englanninkielinen
Keilaranta 5
02150 Espoo
Puh. 040 145 1937
Päiväkodin johtaja Sirpa Lassila
sirpa.lassila@touhula.fi
Päiväkodin sivut(ulkoinen linkki)

The International Childcare & Education Centre Play ´n´ Learn Oy​
- Westendin toimipiste
englanninkielinen, esiopetus
- Kanervatie 6
02160 Espoo
puh. 050 351 5326
info@play-learn.com
Päiväkodin sivut(ulkoinen linkki)

Usein kysytyt kysymykset palvelusetelistä

Miten ja millä hakemuksella varhaiskasvatuksen palveluseteliä haetaan?

Vastaus: Palveluseteliä haetaan samalla tavalla kuin varhaiskasvatuspaikkaa ja samalla hakemuksella. Hakemuksella Hakutoiveet -kohdassa valitaan palveluseteliyksikkö, johon halutaan hakea. Tämä sama hakemus toimii palvelusetelihakemuksena.

Päätös varhaiskasvatuksen palvelusetelistä tehdään varhaiskasvatuksen palveluohjauksessa. Ennen päätöstä päätöksentekijä varmistaa lapsen kotikunnan olevan Espoossa.

Voiko hakea useampaan palvelusetelipäiväkotiin?

Vastaus: Huoltaja valitsee hakemukseen 1.-3. toivetta päiväkodeiksi. Toiveet voivat olla palveluseteli- ja/tai kunnallisia päiväkoteja huoltajan valinnan mukaisesti. Palveluohjaus tekee päätöksen huoltajan toiveen mukaisesti, mikäli haetun päiväkodin paikkatilanne sen sallii.

Tuleeko hakemuksessa olla kunnallinen päiväkoti hakutoiveena?

Vastaus: Huoltaja valitsee hakemukseen 1.-3. toivetta päiväkodeiksi. Toiveet voivat olla palveluseteli- ja/tai kunnallisia päiväkoteja huoltajan valinnan mukaisesti. Kunnallista päiväkotia ei tarvitse valita.

En voi tehdä palvelusetelihakemusta, kun olen jo hakenut lapselleni kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa. Miten toimin?

Vastaus: Voit muokata olemassa olevaa hakemustasi ja lisätä tai poistaa hakutoiveitasi.

Voiko lapsi olla palvelusetelillä osa-aikaisesti?

Vastaus: Lapsi voi olla osa-aikaisessa varhaiskasvatuksessa kunnallisessa tai palvelusetelipäiväkodissa.

Voiko lapsi saada palvelusetelin ja olla samanaikaisesti kotihoidon tai yksityisen hoidon tuella?

Vastaus: Palveluseteli rinnastetaan varhaiskasvatuslain 5§:n mukaiseen kunnan järjestämään varhaiskasvatukseen. Siten lapsi ei voi saada samanaikaisesti palveluseteliä, lasten kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea.

Miten palvelusetelipäätös hyväksytään eVaka-palvelussa?

Vastaus: Päätöksestä tulee tieto huoltajalle Suomi.fi -palveluun, jos huoltaja on ottanut em palvelun käyttöön. Tieto päätöksestä tulee sille huoltajalle, joka on tehnyt hakemuksen. Mikäli huoltaja ei ole ottanut em. palvelua käyttöön, päätös tulee postitse kotiin.

Palvelusetelin päätös hyväksytään eVakassa tai palauttamalla päätöksen liitteenä oleva lomake päiväkotiin. Tällä huoltaja vahvistaa paikan lapselleen päiväkodista ja tämän pohjalta tehdään palvelusetelin arvopäätös.

Mikä on palvelusetelin suuruus? Mitä perhe maksaa?

Vastaus: Varhaiskasvatuksen palveluseteli on tulosidonnainen kuten varhaiskasvatuksen asiakasmaksu. Lapsikohtaisen perheen omavastuuosuuteen vaikuttaa perheen koko ja bruttotulojen sekä perheen ja päiväkodin välisessä palvelusopimuksessa sovitun lapsen viikoittainen varhaiskasvatusaika. Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa käytettävä sisaralennus koskee myös palveluseteliä. Näillä perusteilla lasketaan perheen maksettavaksi jäävä palvelusetelin omavastuuosuus, joka vastaa kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksua. Omavastuuosuus on 0 - 288 euroa/kk. Tämän lisäksi perheen maksettavaksi voi tulla palvelusetelipäiväkotikohtainen lisämaksu, enintään 50 euroa/lapsi kuukaudessa.

Maksut varhaiskasvatuksessa

Miten ja milloin saan lapselleni palvelusetelin arvopäätöksen?

Vastaus:  Päätöksestä tulee tieto huoltajalle Suomi.fi -palveluun, jos huoltaja on ottanut em palvelun käyttöön. Tieto päätöksestä tulee sille huoltajalle, joka on tehnyt hakemuksen. Mikäli huoltaja ei ole ottanut em. palvelua käyttöön, päätös tulee postitse kotiin.

Palvelusetelin arvopäätös tehdään noin kuukauden kuluessa lapsen varhaiskasvatuksen aloituksesta. Arvopäätöksessä näkyy mitä perheelle jää maksettavaksi eli omavastuuosuus (0-288 €/kk). Tämän lisäksi perheen maksettavaksi voi tulla palvelusetelipäiväkotikohtainen lisämaksu, enintään 50 euroa/lapsi kuukaudessa.

Jos haluan vaihtaa lapseni varhaiskasvatuspaikkaa, miten toimin?

Vastaus: Jos huoltaja haluaa vaihtaa lapsensa varhaiskasvatuspaikkaa esim. kunnalliseen päiväkotiin, huoltaja tekee uuden hakemuksen. Hakemus on siirtohakemus. Paikan osoittamisessa noudatetaan suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan linjauksia (17.2.2011). Siirtohakemus on voimassa 1 vuoden.

Huoltaja tekee kirjallisen ilmoituksen asiakassuhteen päättymisestä nykyisessä palvelusetelipäiväkodissaan vasta, kun huoltajalla on lapsellensa uusi varhaiskasvatuspaikkapäätös. Huoltajan tulee huomioida palveluntuottajan kanssa tehdyssä sopimuksessa olevan irtisanomisajan.

 

Mistä löydän lisätietoa palvelusetelipäiväkodeista?

Vastaus: Espoon kaupungin nettisivulta löytyy lisätietoa hyväksytyistä palvelusetelipäiväkodeista.

Palveluseteli