Ymmerstan koulu

Ymmerstan koulu on noin 400 oppilaan alakoulu.

Meidän koulu

Ymmerstan koulu sijaitsee Turun radan varressa, Koivuhovin aseman tuntumassa. Koulussamme opiskelee reilut 400 lasta ensimmäisestä kuudesluokkalaisiin. Luokista viisi on erityisopetuksen ryhmiä. Ymmerstan koulussa opiskellaan englantia jo ensimmäisestä luokasta lähtien. A2-kielenä voi opiskella ranskaa neljännestä luokasta lähtien.

Koulumme tiloissa järjestetään esiopetusta ja siihen liittyvää varhaiskasvatusta, jonka järjestää Ymmerstan päiväkoti.

Turvallisessa ja innostavassa ympäristössä harjoittelemme yhdessä oppimisen taitoja.

  • Ymmerstassa jokaisen tarina on tärkeä.
  • Ymmerstassa rakennetaan yhteistä tarinaa.
  • Ymmerstassa jokainen osallistuu turvallisen päivän luomiseen.
  • Ymmerstassa opitaan oppimisen taitoja.
Kuva: Taru Turpeinen