Laajalahden koulu

Laajalahdessa sijaitseva alakoulu. Yleisopetuksen lisäksi koulussa on perusopetuksen valmistavaa opetusta.

Meidän koulu

Laajalahden koulu on noin 300 oppilaan viihtyisä kyläkoulu, jossa on yleisopetuksen lisäksi kaksi perusopetuksen valmistavaa ryhmää 1.-6.-luokkalaisille.  

Koulussamme opiskellaan perustietoja ja -taitoja. Meillä on myönteinen ilmapiiri tukemassa lapsen itsetunnon kehitystä. Keskeisellä sijalla ovat hyvät käytöstavat, jokaisen ihmisarvon kunnioittaminen ja vastuu ympäristöstä. Ilmapiirin myönteisyyteen vaikuttaa myös hyvin aktiivinen vanhempainyhdistys.

Ensimmäiseltä luokalta alkavana A1-kielenä koulussamme opiskellaan englantia ja kuudennelta luokalta alkavana B1-kielenä ruotsia. Lisäksi oppilaalle vapaaehtoisena A2-kielenä voi opiskella saksaa neljänneltä vuosiluokalta alkaen. 

Aloitamme koulutyön peruskorjatussa ja laajennetussa koulussamme Laajalahdessa torstaina 10.8.2023 klo 9.00

Kuva: Taru Turpeinen