Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki vahvistaa oppilaan perustaitoja ja ennaltaehkäisee vaikeuksien syntymistä. Myös oppilaan kasvusta ja hyvinvoinnista huolehditaan osana oppimisen ja koulunkäynnin tukea.

Oppimisen ja kasvun tukemisella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu seuraavista: oppilaanohjaus, tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, opiskeluhuollon palvelut, tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä kolmiportainen tuki. Myös kodin ja koulun yhteistyö on tärkeää oppilaan kasvun ja oppimisen kannalta. 

Kolmiportainen tuki

Oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tukea on mahdollista saada kolmella eri tasolla. Tukimuodot ja tukirakenteet vahvistuvat asteittain. Tuen tasot ovat yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki. Oppilaan tuki pyritään järjestämään yleisopetuksen ryhmässä aina kun se on oppilaan edun mukaista. 

Kuva: Taru Turpeinen

Yhteystiedot

Erityinen tuki

040 634 3332

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportaisen tuen neuvonta ja ohjaus. 

Olethan ensisijaisesti yhteydessä koulun rehtoriin erityisen tuen asioissa.

Otathan neuvontaan yhteyttä ensisijaisesti sähköpostitse. Palvelemme puhelimitse ti-to klo 13.00–15.00 p. 040 634 3332.

Opetuksen tuen palvelualueen sihteeri: 040 505 2953.