havainnollistava suunnitelma upotettuna ilmakuvaavaan.
Näkymäkuva lännestä Kehä II:n yli Nygrannaksen alueelle. Kuva: Arkkitehdit Tommila Oy havainnekuva: Kvant-1.
Vaikuta 4.4.-3.5.2022

Nygrannaksen asuinrakentaminen

AsemakaavoitusTapiola

Alueelle suunnitellaan viihtyisää ja luonnonläheistä asuinaluetta, jonka rakennukset ovat pientaloja ja matalia kerrostaloja. Alue sijaitsee Suurpeltoa vastapäätä Kehä II:n itäpuolella Nygrannaksen alueella. Asemakaavoituksella varmistetaan, että alueella säilyvät tärkeät luonto- ja virkistyskohteet. Kaavaehdotus nähtävillä 4.4.–3.5.2022. Asukastilaisuus kaavasta pidettiin etänä 20.4. Kaava etenee hyväksymiskäsittelyyn arviolta syksyllä 2022.

Kaavan nimi

Nygrannas

Aluenumero

241700

Kaavatyyppi

Asemakaava

Vaihe

Ehdotusvaihe

Hakija

Yksityinen maanomistaja

Ajankohtaista

Taustatietoa

Kaava jaettiin osiin valmisteluaineiston nähtävillä olon jälkeen keväällä 2021. Jaetut, uudet kaava-alueet ovat Nygrannas 241700, Möilimäki 241800 ja Lukukallio 241900.

 

Yhteyshenkilöt

Matias Kallio

kaavoitusinsinööri, asemakaavoitus043 825 4590Tekniikantie 15, Otaniemi

Christian Ollus

aluearkkitehti, asemakaavoitus050 553 6171Tekniikantie 15, Otaniemi

Katariina Peltola

maisema-arkkitehti, asemakaavoitus043 825 5200Tekniikantie 15, Otaniemi

Marno Hanttu

liikenneinsinööri, asemakaavan liikennesuunnittelu046 877 2749Tekniikantie 15, Otaniemi