Lähimetsän kohtalo huolettaa mankkaalaisia Nygrannaksen kaavaehdotuksessa

22.4.2022 9.45Päivitetty: 2.5.2022 13.25
ruutukaappaus Teams-kokouksesta näyttää, miten Nygrannaksen asuinrakentaminen kytkeytyy Suurpeltoon.
Nähtävillä olevaa Nygrannaksen kaavaehdotusta esiteltiin asukkaille Teamsin välityksellä.

Kehä II:n itäpuolella Suurpeltoa vastapäätä sijaitsevaan Nygrannakseen kaavoitetaan luonnonläheistä asuinaluetta 1400 ihmiselle. Asukkaille ja muille kiinnostuneille suunnattu etätilaisuus kaavaehdotuksesta järjestettiin 20.4.2022 klo 17–19. Kuulolla oli parhaimmillaan lähes 90 ihmistä ja keskustelu kävi vilkkaana.

Erityistä huolta alueen nykyiset asukkaat kantoivat heille tärkeiden lähivirkistysmetsien hupenemisesta uuden asuinalueen rakentuessa. Kaava-alueen metsien laajempaa säilyttämistä toivottiin painokkaasti useassa puheenvuorossa.

Moni osallistuja koki myös, etteivät Kehä II:n lähelle suunnitellut kerrostalot sovi alueen identiteettiin. Liikenteen järjestelyissä osaa asukkaista huoletti ruuhkien lisääntyminen ja osaa puolestaan mahdollinen ”pussin perälle jääminen”, jos läpiajoa rajoitetaan.  

- Keskustelu Nygrannaksen kaavasta heijasteli hyvin laajempaakin keskustelua Espoon muutoksen kipupisteistä: siitä, miten sovittaa yhteen väestönkasvu, viihtyisä asuminen ja lähiluonnon säilyminen, kiteyttää vuorovaikutussuunnittelija Tuuli Aaltio.

Myös Mankkaa-seura oli mukana tilaisuudessa kokoamassa yhteen ja tuomassa esiin asukkaiden näkemyksiä. Tilaisuuden chat-keskustelu on tallennettu kaavan valmistelijoiden käyttöön.

Kaavaehdotus kommentoitavissa 3.5. asti

Nygrannaksen kaavaehdotus on parhaillaan nähtävillä, ja siitä voi jättää kirjallisen muistutuksen 3.5.2022 klo 15:45 mennessä. Kaavan aineistot sekä ohje muistutuksen jättämisestä löytyy kaavan verkkosivulta.

Tarkistettu ehdotus ja saadut muistutukset viedään kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksyttäväksi. siitä ehdotus etenee kaupunginhallituksen ja lopulta valtuuston hyväksyttäväksi.

Kaavatyön edistymisestä tiedotetaan kaavahankkeen verkkosivulla ja Espoon kaupungin kaavakuulutuksissa. Uusi helppo tapa seurata kaavoituksen ajankohtaisia asioita on omaan sähköpostiin tilattava Vaikuta nyt -uutiskirje.

MatinkyläTapiola