Kaava-aluetta on radan pohjoispuoleinen osa havainne-ilmakuvasta.
Havainnekuva vuodelta 2021.Kuva: Tietoa Finland

Karapelto

AsemakaavoitusLeppävaara

Keran alueella sijaitsevat teollisuus- ja logistiikkatoiminnot ovat siirtymässä pois ja Karapellon aluetta kehitetään kaupunkimaiseksi uudeksi paikalliskeskukseksi. Alueelle suunnitellaan puistovyöhykkeeseen ja jalankulkuympäristöön tukeutuva uusi asuinalue. Kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt kaavaehdotuksen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi 24.5.2022.

Kaavan nimi

Karapelto

Aluenumero

130516

Kaavatyyppi

Asemakaavan muutos

Vaihe

Hyväksymisvaihe

Hakija

Yksityinen toimija

Yhteyshenkilöt

Tiina Piironen

aluearkkitehti, asemakaavoitus043 824 6897Tekniikantie 15, Otaniemi

Tarja Pennanen

suunnittelupäällikkö, asemakaavan liikennesuunnittelu046 877 3002Tekniikantie 15, Otaniemi