Junaradan pohjoispuolella oleva Karapellon kaava-alue, jolla sijaitsee teollisuusrakennuksia.
Viistoilmakuva 2017 suunnittelualueesta.Kuva: Blom viistoilmakuvat

Karapelto

AsemakaavoitusLeppävaara

Keran alueella sijaitsevat teollisuus- ja logistiikkatoiminnot ovat siirtymässä pois ja Karapellon aluetta kehitetään kaupunkimaiseksi uudeksi paikalliskeskukseksi. Alueelle suunnitellaan puistovyöhykkeeseen ja jalankulkuympäristöön tukeutuva uusi asuinalue. Kaavaehdotus nähtävillä 13.12.2021-13.1.2022. Tutustu aineistoon kohdassa Ehdotusvaihe. Kaava etenee hyväksymiskäsittelyyn arviolta keväällä 2022.

Kaavan nimi

Karapelto

Aluenumero

130516

Kaavatyyppi

Asemakaavan muutos

Vaihe

Ehdotusvaihe

Hakija

Yksityinen toimija

Ajankohtaista

Taustatietoa

Keran kaupallinen keskusta ulottuu alueen läpi kulkevan radan molemmin puolin. Asemakaavan muutos antaa mahdollisuudet joukkoliikenteen kehittymiseen. Suunnitelma noudattaa alueelle tehtyä Keran osayleiskaavaa ja Keran asemakaavarunkoa.

Yhteyshenkilöt

Tiina Piironen

aluearkkitehti, asemakaavoitus, Leppävaaran alue043 824 6897Tekniikantie 15, Otaniemi

Tarja Pennanen

suunnittelupäällikkö, asemakaavan liikennesuunnittelu046 877 3002Tekniikantie 15, Otaniemi

Katariina Peltola

maisema-arkkitehti, asemakaavoitus, Vanha-Espoon ja Kauklahden alueet043 825 5200Tekniikantie 15, Otaniemi