Flygfoto i sned vinkel 2017 av planeringsområdet.

Karaåkern

DetaljplaneringAlberga

De industri- och logistikfunktioner som är belägna i Keraområdet håller på att flyttas bort och Karaåkers område utvecklas till ett nytt stadsmässigt lokalcentrum. Till området planeras ett nytt bostadsområde som omgärdas av parkzonen och fotgängarmiljö. Stadsplaneringsnämnden har godkänt planförslaget till stadsstyrelsen 24.5.2022.

Plannamn

Karaåkern

Distrikt nummer

130516

Typ av markanvändningsplan

Ändring av en detaljplan

Fas

Godkännande

Sökande

Privat aktör

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida​

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede. ​

Vad är de olika skedena: beredning, offentlig framläggning och förslag? ​

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg. ​

Läs mer om växelverkan i planläggningen på sidan Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar.

Tiina Piironen

områdesarkitekt, detaljplanering043 824 6897Teknikvägen 15, Otnäs

Katariina Peltola

landskapsarkitekt, detaljplanering043 825 5200Teknikvägen 15, Otnäs

Tarja Pennanen

planeringschef, trafikplanering för detaljplaner046 877 3002Teknikvägen 15, Otnäs