Karaåkers planområde norr om tågbanan som omfattar industribyggnader.
Flygfoto i sned vinkel 2017 av planeringsområdet.Bild: Blom viistoilmakuvat

Karaåkern

DetaljplaneringAlberga

De industri- och logistikfunktioner som är belägna i Keraområdet håller på att flyttas bort och Karaåkers område utvecklas till ett nytt stadsmässigt lokalcentrum. Till området planeras ett nytt bostadsområde som omgärdas av parkzonen och fotgängarmiljö. Förslaget är framlagt 13.12.2021-13.1.2022.

Plannamn

Karaåkern

Distrikt nummer

130516

Typ av markanvändningsplan

Ändring av en detaljplan

Fas

Förslag

Sökande

Privat aktör

Tiina Piironen

områdesarkitekt, detaljplanering043 824 6897Teknikvägen 15, Otnäs

Tarja Pennanen

planeringschef, trafikplanering för detaljplaner046 877 3002Teknikvägen 15, Otnäs

Katariina Peltola

landskapsarkitekt, detaljplanering043 825 5200Teknikvägen 15, Otnäs