Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta seuraa ja arvioi, miten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toteutuvat sekä kaupungin henkilöstön osalta että kaupungin tarjoamissa palveluissa.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta voi tehdä aloitteita ja esityksiä tasa-arvon edistämisestä kaupunginhallitukselle, joka päättää niiden toteuttamisesta. Espoo on ollut pilottikuntana mukana Kuntaliiton projektissa, jonka päämääränä oli jalkauttaa Espoon allekirjoittaman Eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan tavoitteita kaupungon toimintaan. Toimikunnan kokouksissa seurataan Eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan tavoitteiden etenemistä.

Espoossa tasa-arvo on inhimillistä tasa-arvoksi, joka pitää sisällään naisten ja miesten, eri ikäryhmien, etnisten ryhmien sekä henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan monenlaisten ihmisten välisen tasa-arvon. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslait velvoittavat kaikkia kaupungin työntekijöitä edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kaikessa toiminnassaan.

Sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista seuraamme kaupunginhallituksen vuonna 2017 hyväksymän yhdevertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman avulla. Seuraamme tasa-arvon toteutumista myös monikulttuurisuusohjelman, vammaispoliittisen ohjelman ja ikääntymispoliittisen ohjelma kautta. Toimikunta on mukana Kuntaliiton vetämässä kuntien tasa-arvoverkostossa.

Tasa-arvotoimikunta on toiminut Espoossa jo vuodesta 1981 alkaen.

Espoo kaikille -blogisarja
Espoo kaikille -podcast-sarja SoundCloudissa(ulkoinen linkki)