Melulähteet Espoossa

Espoon merkittävin ulkotilojen melulähde on liikenne. Väliaikaisia melulähteitä ovat mm. rakennustyömaat ja tapahtumat. Näiden lisäksi häiritseväksi koetaan toisinaan myös naapurustosta kuuluvat äänet, kuten eläinten äänet sekä teknisten laitteiden tai ilmanvaihdon aiheuttama melu. Varsinkin kerrostaloelämään asumisen äänet kuuluvat kohtuullisessa määrin, ja jos ne koetaan kohtuuttomaksi, on niihin puuttuminen ensisijaisesti taloyhtiöiden vastuulla. Kaupungin ja muiden viranomaistahojen vastuulla on ns. ympäristömelu, joka tarkoittaa mm. liikenteen ja rakennustyömaiden melua. Alla kerrotaan Espoon suurimmista melulähteistä ja siitä, kuinka niille altistumista ehkäistään.