Kaavoitus on yksi tärkeimmistä keinoista meluntorjunnassa. Sen avulla voidaan sijoittaa melua aiheuttavat toiminnot kauemmaksi asunnoista ja muista herkistä kohteista. Käytännössä tämä on kuitenkin hankalaa siksi, että kaupunkeja pyritään tiivistämään, jolloin rakentaminen mm. liikenneväylien varteen lisääntyy. 

Kaavatasoja on kolme. Suurpiirteisin niistä on maakuntakaava. Yleiskaavalla määritellään suurpiirteisesti kaupungin tai kunnan eri alueiden maankäyttöä, ja asemakaavassa tarkennetaan tietyn alueen kaavan suunnittelua ja yksityiskohtia. Kaavoituksesta voit lukea lisää kohdasta Kaavoitus on suunnittelua ja yhteistyötä. Alla kerrotaan erilaisista keinoista, joilla voidaan torjua melua kaavoituksen avulla.