Maatalouden nitraattipäästöt

Maa- ja puutarhataloudesta voi aiheutua vesistöä rehevöittäviä nitraattipäästöjä. Haittoja ehkäistään mm. Espoon ympäristönsuojelumääräyksillä. Rehevöittävistä toimenpiteistä, kuten lannan levittämisestä marraskuussa, pitää tehdä ilmoitus.

Vesistöjä rehevöittäviä nitraattipäästöjen haittoja pyritään ehkäisemään määräyksillä, jotka koskevat muun muassa maaperän lannoitusta, karjan lannan käyttöä ja varastointia, säiliörehun puristenesteen talteenottoa sekä karjasuojien ja jaloittelualueiden sijoittamista. Nitraattipäästöjä säädellään nitraattiasetuksella, joka koskee kaikkia eläinsuojia ja kaikkea pelto- ja puutarhaviljelyä.

Espoossa maatalouden nitraattipäästöjen vähentämiseksi on hevostalleja ja lannan käsittelyä koskevia määräyksiä ja ohjeita Espoon  ympäristönsuojelumääräyksissä. Eläinsuojien ympäristöasioita valvoo ympäristövalvonta, jolle tulee tehdä ilmoitukset (ulkoinen linkki)mm. lannan varastoinnista aumassa ja lannan levityksestä marraskuussa.

Hanna-Mari Torniainen

ympäristötarkastaja043 826 5218Ympäristönsuojelu PL 44 , Tekniikantie 15 02070 ESPOON KAUPUNKI