Eläinsuojien ympäristövalvonta

Hevosten pidosta voi aiheutua vesistöjä rehevöittäviä päästöjä ja hajuhaittoja. Eläinsuojia koskevia säädöksiä on mm. Espoon ympäristönsuojelumääräyksissä. Ympäristövalvonnalle tulee tehdä ilmoitus mm. uuden hevostallin perustamisesta ja lannan varastoimisesta aumassa.

Espoossa valtaosa eläinsuojista on hevostalleja. Ne voivat aiheuttaa nitraattipäästöjä, jotka rehevöittävät vesistöjä.

Eläinsuojia sekä lannan käsittelyä ja varastointia säädellään mm. nitraattiasetuksella  eli valtioneuvoston asetuksella eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta. Espoon ympäristönsuojelumääräyksillä ehkäistään pilaantumista talleihin, ulkotarhoihin ja laiduntamiseen sekä lannan luovutukseen ja levitykseen liittyen.  

Espoon ympäristö- ja rakennusvalvontakeskukselle tulee ilmoittaa hevostallitoiminnan aloittamisesta. Lisäksi tulee tehdä ilmoitus lannan varastoinnista aumassa ja lannan levityksestä marraskuussa.  

Kirsi Järvisalo

ympäristötarkastaja+358 40 6365476Ympäristönsuojelu PL 44 , Tekniikantie 15 02070 ESPOON KAUPUNKI