Espoon kehitysohjelmissa on luotu lukuisia uusia asukaslähtöisiä toimintamalleja

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
24.8.2015 klo 14.35

Valtuustokauden 2013-2017 alussa Espoossa valittiin viisi poikkihallinnollista kehitysohjelmaa vastaamaan Espoon keskeisiin haasteisiin. Kehitysohjelmissa on kokeiltu uudenlaisia, asiakaslähtöisiä tapoja tehdä asioita. Monet kokeiluista ovat vakiintuneet jo toimintamalleiksi.

”Pidän tärkeinä kehityshankkeita, joilla espoolaisten aktiivista osallistumista lisätään”, sanoo kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä.

Kaupunginhallitus saa käsiteltäväkseen poikkihallinnollisten kehitysohjelmien seurantaraportit tänään maanantaina. Tässä vaiheessa seuranta kuvaa ohjelmien kokonaistilannetta ja määrärahan käyttöä sekä sitä, miten tavoitellut hyödyt ja poikkihallinnollinen yhteistyö ovat toteutuneet. 

Kehitysohjelmat ovat: Elinvoimaa ikääntyville, Kestävä kehitys, Kilpailukyky, innovatiivisuus ja yrittäjyys, Nuorten elinvoimaisuus ja Osallistuva Espoo. Ohjelmien toteuttaminen käynnistyi vuoden 2014 alussa projekteina ja toimenpiteinä.

Ikääntyvien avuksi on puolentoista vuoden aikana kehitetty ennaltaehkäiseviä malleja konkreettisten kokeilujen kautta. Uusimpia kokeiluja olivat kaupunginjohtajan synttärijuhlat senioreille, yhteistyötapaamiset vanhusjärjestöjen ja vanhusneuvoston kanssa sekä Länsiväylä-lehden tiedotusliite ikääntyneille.

Espoo oli kesäkuussa ensimmäinen suomalainen kaupunki, joka antoi kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen. Espoon ilmasto-ohjelman päivitys tuodaan päätöksentekoon syksyn aikana.

Kaikki espoolaiset kuudesluokkalaiset viettävät jatkossa yhden päivän Yrityskylä Espoossa tutustuen yritystoimintaan ja työelämään. Yrityskylä Espoo käynnistyi viime marraskuussa. Mukana toteutuksessa on noin 15 yrityskumppania, joiden ”yrityksissä” koululaiset yrityskyläpäivänä työskentelevät.

Ohjaamo Espoon toiminta vahvistaa nuorten koulutukseen ja työmarkkinoille pääsyä. Stadium Sports Camp -leiritoimintoihin osallistui kesän aikana yli 300 lasta ja nuorta.  Lisäksi se tarjosi kesätyöpaikan noin sadalle nuorelle. 

Suurpellossa on mallinnettu ja kokeiltu uudenlaisia lähitekemisen tapoja viranhaltijoiden, aktiivien ja kuntalaisten välille. Asukkaat esimerkiksi rakensivat kaupunkimuotoilijan avustamana istumiseen sopivia kukkapenkkejä. Meidän puisto -toimintamalli on otettu käyttöön jo parissakymmenessä kohteessa, joissa vapaaehtoiset hoitavat lähiviheraluettaan yhteistyössä kaupungin kanssa.

Kehitysohjelmat ovat yksi tapa toteuttaa strategiaa eli Espoo-tarinaa ja johtaa samaan aiheeseen kuuluvaa kehittämistä kaupunkitasoisesti. Näin pystytään paremmin huomaamaan kehitystoimenpiteiden yhteyksiä ja riippuvuuksia ja kohdentamaan olemassa olevat rajalliset resurssit kehitysohjelman tavoitteiden kannalta keskeisille projekteille.

Kehitysohjelmat ovat valtuustokauden mittaisia. Ohjelmilla on ohjausryhmät, joissa ovat edustettuina luottamushenkilöt ja virkamiehet eri toimialoilta.

Kaupunginhallituksen esityslista/ennakkopöytäkirja