Lautakunnat ja johtokunnat

Lautakuntien tehtävänä on järjestää ja kehittää palveluita asukas- ja asiakaslähtöisesti siten, että palvelut edistävät kuntalaisten hyvinvointia ja kestävää kehitystä. Liikelaitoksia varten on johtokuntia.

Lautakuntien tehtävänä on järjestää ja kehittää palveluita asukas- ja asiakaslähtöisesti siten, että palvelut edistävät kuntalaisten hyvinvointia ja kestävää kehitystä. Eräillä lautakunnilla on myös jaostoja.

Liikelaitoksia varten on johtokuntia. Kaupungin liikelaitoksia ovat Tilapalvelut-liikelaitos ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitos. Tilapalvelut-liikelaitoksen johtokuntana toimii kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto.

Kunkin lautakunnan sopimukset löytyvät lautakuntien omilta sivuilta.

Esityslistat, pöytäkirjat, päätökset ja sidonnaisuusilmoitukset