Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus johtaa kaupungin hallintoa ja valmistelee valtuustossa käsiteltävät asiat. Se edustaa kaupunkia, valvoo kaupungin etua ja panee valtuuston päätökset käytäntöön.  

Kaupunginhallituksen ja sen jaostojen päätöstiedotteet

Kaupunginhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat(ulkoinen linkki)

Teknisen häiriön vuoksi Kaupunginhallitus 28.11.2022 kokouksen pöytäkirjan muutoksenhakuohje löytyy tämän sivun alaosasta.

Kokoussihteeri ja pöytäkirjanote
Riitta-Liisa Kammonen
PL 12, 02070 ESPOON KAUPUNKI
puh. +358 50 5970956
riitta-liisa.kammonen@espoo.fi

Asianosaiset saavat pöytäkirjanotteen tai ilmoituksen päätöksestä aina kokouksen jälkeen. Muutoksenhakuohje liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kaupungin verkkosivuilla. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän ja kunnallisvalitus 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Kaupunginhallituksessa on 15 jäsentä, ja jokaiselle on oma varajäsen. Valtuusto valitsee jäsenet ja varajäsenet kahdeksi vuodeksi.  

Kaupunginhallitus kokoontuu yleensä joka toinen maanantai. Kokoukset eivät ole julkisia. Kokousten esityslistat julkaistaan internetissä edeltävänä torstaina. Päätökset julkaistaan kokousten jälkeen.  

Kaupunginhallituksen alaisuudessa toimivat konsernijaosto, elinkeino- ja kilpailukykyjaosto sekä tila- ja asuntojaosto.