Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto

Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto tukee kaupunginhallitusta elinkeino-, kilpailukyky-, työllisyys-, koulutus- ja asuntopolitiikan toteutuksessa. Vuoden 2008 loppuun asioita käsitteli kaupunginhallituksen elinkeino- ja työllisyysjaosto.

Elinkeino- ja kilpailukykyjaoston esityslistat ja pöytäkirjat(ulkoinen linkki)
Kaupunginhallituksen ja sen jaostojen päätöstiedotteet

Kokoussihteeri ja pöytäkirjanote
Katariina Kaukonen
PL 12, 02070 ESPOON KAUPUNKI
puh. 040 527 0294
katariina.kaukonen@espoo.fi

Asianosaiset saavat pöytäkirjanotteen tai ilmoituksen päätöksestä aina kokouksen jälkeen. Muutoksenhakuohje liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kaupungin verkkosivuilla. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän ja kunnallisvalitus 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Lue lisää elinkeino- ja kilpailukykyjaoston tehtävistä