Tilastot ja tutkimukset

92297_sales_figures.JPG
Espoon kaupunki tuottaa kaupungin ja sen toimintaympäristön tilaa ja kehitystä kuvaavia tilastoja, selvityksiä sekä laatii mm. väestöennusteet.

Tilastot kuvaavat Espoota, sen osa-alueita sekä Helsingin seutua.

Lisäksi tehdään kansainvälisiä vertailuja. Kaupunki kehittää ja ylläpitää verkkopalveluita, tilastollisia tietokantoja ja tietorekistereitä.

Espoota koskevat tilastoaineistot esitetään usein käyttäen tilastollisia aluejakokarttoja.

Espoo ykköskaupunki Euroopassa 25.4.2016
Espoo on kansainvälisen vertailututkimuksen mukaan Euroopan kestävin kaupunki. Tutkimus osoitti, että kasvava Espoo on taloudellisilla, sosiokulttuurisilla ja ekologilla kestävän kehityksen mittareilla mitattuna onnistunut pitämään kehityksensä kestävänä. EU-puheenjohtajamaan Hollannin teettämässä tutkimuksessa oli mukana yli 140 eurooppalaista kaupunkia.

Uutiset

RSS
Julkaistu 2.1.2012 klo 8.23 , päivitetty 9.6.2016 klo 12.24