Tilastot ja tutkimukset

92297_sales_figures.JPG
Espoon kaupunki tuottaa kaupungin ja sen toimintaympäristön tilaa ja kehitystä kuvaavia tilastoja, selvityksiä sekä laatii mm. väestöennusteet.

Tilastot kuvaavat Espoota, sen osa-alueita sekä Helsingin seutua.

Lisäksi tehdään kansainvälisiä vertailuja. Kaupunki kehittää ja ylläpitää verkkopalveluita, tilastollisia tietokantoja ja tietorekistereitä.

Espoota koskevat tilastoaineistot esitetään usein käyttäen tilastollisia aluejakokarttoja.

Espoo ykköskaupunki Euroopassa 25.4.2016
Espoo on kansainvälisen vertailututkimuksen mukaan Euroopan kestävin kaupunki. Tutkimus osoitti, että kasvava Espoo on taloudellisilla, sosiokulttuurisilla ja ekologilla kestävän kehityksen mittareilla mitattuna onnistunut pitämään kehityksensä kestävänä. EU-puheenjohtajamaan Hollannin teettämässä tutkimuksessa oli mukana yli 140 eurooppalaista kaupunkia.

Uutiset

RSS
  • Eetvartti - Espoon toimintaympäristökatsaus sisältää kvartaalitiedot väestöstä, työllisyydestä ja työttömyydestä, yritysten työpaikkakehityksestä, rakennustuotannosta sekä asuntojen hinnoista. Lisäksi artikkeleita ajankohtaisista ilmiöistä, tutkimuksista ja hankkeista.
  • Espoon väkiluku maaliskuun lopussa oli ennakkotietojen mukaan 270 420 asukasta, Helsingin 629 500 ja Vantaan 215 800. Pääkaupunkiseudulla asui 1 125 100 henkilöä.
  • Liikennetiedolla kestävään tulevaisuuteen! Mitä haluat tietää Espoon liikenteestä? Vuoden 2016 katsauksesta löytyy tutkittua tietoa jalankulkija-, pyöräilijä-, joukko -ja ajoneuvoliikenteen liikennemääristä sekä niiden kehityksestä. Tämän liikennekatsauksen lisäksi julkaistaan tiedoiltaan kattavampi Liikenne Espoossa -raportti. Liikenne Espoossa -raportti toimitetaan verkkojulkaisuna Espoon kaupungin liikennesuunnittelun julkaisuissa.
Julkaistu 2.1.2012 klo 8.23 , päivitetty 21.9.2015 klo 13.41