Visning av tomtens höjd samt utmärkning och syn av byggnadens läge

Visning av en tomts höjd kan beställas av kommunens stadsmätning. Visning av tomtens höjd är en mätning genom vilken byggnadsplatsens höjd markeras. När byggnadens läge utmärks markeras det var byggnaden enligt planerna ska ligga. Genom lägessynen konstateras byggnadens läge. Ett utlåtande om detta ges vid behov.

Kontaktuppgifter och tjänster