Tontin korkeuden näyttö ja rakennuksen sijainnin merkitseminen ja katselmoiminen

Tontin korkeuden näytön voi pyytää kunnan kaupunkimittauspalvelusta. Tontin korkeuden näyttö on mittaustoimenpide, jolla osoitetaan rakennuspaikan korkeusasema. Rakennuksen sijainnin merkitsemisellä osoitetaan rakennuksen suunnitelmien mukainen paikka. Sijaintikatselmuksella todetaan rakennuksen sijainti. Siitä annetaan tarvittaessa lausunto.

Yhteystiedot ja palvelut