Visning av rå och rågång

Visning av rå är en inofficiell mätning av tomtgränsen för att klargöra var gränsen går. Rågång är en officiell mätning av tomtgränsen som antecknas i fastighetsregistret. Rågång behövs om gränsmärkena försvunnit eller om det av någon annan orsak är oklart var gränsen går. Kommunen ansvarar för visning av rå och rågång i ett detaljplaneområde med bindande tomtindelning. I övriga områden ansvarar Lantmäteriverket för rågång. Lantmäteriverket genomför inte visningar av rå.

Kontaktuppgifter och tjänster