Rajan näyttö ja rajankäynti

Rajan näyttö on epävirallinen kiinteistön rajan näkyvöittäminen maastoon paikan selvittämiseksi. Rajan näyttöä käytetään tavallisesti silloin, kun rajan paikasta ei ole riitaa, mutta raja halutaan merkittäväksi maastoon. Ensisijaisesti olemassa olevat rajamerkit näkyvöitetään. Puuttuvat rajamerkit merkitään maastoon esimerkiksi puupaalulla. Rajan näytön hinta on 208€ sisältäen 2 paalua ja seuraavat maksavat 104€ kpl. Rajankäynti on virallinen maanmittaustoimitus, jossa raja määrätään maastoon ja josta tehdään merkintä kiinteistörekisteriin. Rajankäynti on tarpeen, jos rajan paikasta on riita kun rajamerkit ovat kadonneet tai rajan paikka on muuten epäselvä. Sitovan tonttijaon asemakaava-alueella rajankäynnit tekee Espoon kaupunki. Muualla rajankäynneistä vastaa Maanmittauslaitos. Rajan näyttöjä Maanmittauslaitos ei tee, vaan ne tekee koko kaupungin alueella Espoon kaupunki.

Yhteystiedot ja palvelut