Var hittar du parkeringsplats?

I Esbo anvisas bilplatser för invånare och gäster samt vid arbetsplatser i första hand på husens gårdar och på särskilda parkeringsplatser. I huvudstadsregionens servicekarta hittar du lätt parkeringsområdena. I detaljplaner och bygglov krävs att husbolag och andra fastigheter bygger ett visst antal egna bilplatser. På många områden har fastigheterna inte tillräckligt med egna parkeringsplatser och då strävar man efter att ordna parkering längs gatorna om det med tanke på trafikens smidighet och gatuunderhåll är möjligt. Det finns många privata parkeringshus, både avgiftsfria och avgiftsbelagda. Staden har inga avgiftsbelagda parkeringsområden.

Kontaktuppgifter och tjänster