Pääkaupunkiseudun palvelukartalta löydät pysäköintialueet helposti. Asemakaavoissa ja rakennusluvissa vaaditaan taloyhtiöitä ja muita kiinteistöjä rakentamaan tietty määrä omia autopaikkoja. Espoossa asukas- ja vieraspysäköinnin sekä työmatkapysäköinnin paikat osoitetaan ensisijaisesti talojen pihoilta ja pysäköintiin tarkoitetuilta alueilta. Monilla alueilla kiinteistöjen omia pysäköintipaikkoja ei kuitenkaan ole riittävästi, silloin pyritään järjestämään pysäköintitilaa myös katujen varsille, jos se on liikenteen sujuvuuden ja kadun kunnossapidon kannalta mahdollista. Tarjolla on myös useita yksityisiä pysäköintitaloja, jotka ovat maksullisia tai maksuttomia.

Yhteystiedot ja palvelut