Utmärkande av byggnads plats

Inom Esbos område ansvarar stadsteknikcentralens stadsmätning för byggnadstillsynsmätningar. Av stadsmätningen kan beställas bland annat bygglovskartan (bilaga till bygglovet), visning av rå för fastigheten och tomten, visning av tomtens eller byggnadens höjdläge, utmärkande av byggnadernas och konstruktionernas plats och lägessyn av byggnaderna. Utmärkande av byggnadsplatsen eller annat utmärkande i terrängen görs på beställning av kunden efter att bygglovet beviljats.

Kontaktuppgifter och tjänster