Espoon alueella rakennusvalvontamittauksista vastaa kaupunkitekniikan keskuksen kaupunkimittauspalvelut, jolta voi tilata mm. rakennusluvan liitteeksi tarvittavan rakennuslupakartan, kiinteistön ja tontin rajannäytön sekä tontin tai rakennuksen korkeuden näytön, rakennusten ja rakenteiden maallemerkinnät sekä rakennusten sijaintikatselmukset. Rakennuspaikan tai vastaavan maastoon merkintä tehdään asiakkaan tilauksesta, sen jälkeen kun rakennuslupa on myönnetty.

Yhteystiedot ja palvelut