Trädfällning

Tillstånd för trädfällning på gårdsplanen eller tomten beviljas av byggnadstillsynscentralen. Det kan krävas ett tillstånd för miljöåtgärder vid fällning av ett enda träd om det inverkar på landskapet. Om det blir kvar många träd på gården, kan fällningen av ett eller flera träd också anses vara en så ringa åtgärd att inget tillstånd behövs. Ytterligare upplysningar får du av byggnadstillsynscentralens handläggare. Tillstånd för trädfällning på gatu- eller parkområden beviljas av stadsplaneringscentralen. Tillstånd för skogsavverkning som kräver tillstånd för miljöåtgärder beviljas av stadsplaneringscentralen. Ett sådant tillstånd kan behövas på områden med detaljplan och på vissa områden med generalplan om där råder byggförbud, om det står antecknat i en planbestämmelse eller om det står i byggnadsordningen. Ytterligare upplysningar ges av stadsplaneringscentralen. Stadsteknikcentralen fäller farliga träd och träd i dåligt skick vid gatorna, på allmänna gårdar och i tätortsskogar. Du kan anmäla om farliga träd och träd i dåligt skick på stadens sidor för feedback https://easiointi.espoo.fi/efeedback/sv eller via appen på http://app.trimblefeedback.com/sv. Där kan du också foga en bild till din anmälan. Du kan också skriva eller ringa till stadsteknikcentralens kundtjänst.

Kontaktuppgifter och tjänster