Då en detaljplan har trätt i kraft kan en markägare begära tomtindelning i det kvarter där marken är belägen. En tomtindelning är en plan på kvartersnivå över hur kvarteret uppdelas i byggplatser. Det tar cirka 2,5 månader att göra en tomtindelning.   En separat tomtindelning eller en ändring av tomtindelning utförs av stadsmätningen på markägarens skriftliga begäran, ifall de rätta villkoren uppfylls. På markägarens begäran är det också möjligt att göra en preliminär kalkyl över olika alternativ för hur tomten kan delas. Den preliminära kartan kan till exempel bifogas till ett köpebrev.

Kontaktuppgifter och tjänster