Asemakaavan tultua voimaan laaditaan alueella maanomistajan aloitteesta tonttijako. Tonttijako on korttelitasoinen suunnitelma siitä, miten kortteli jakautuu rakennuspaikoiksi. Tonttijaon laatiminen kestää noin 2,5 kk.   Erillinen tonttijako tai tonttijaon muutos tehdään alueen omistajan kirjallisesta hakemuksesta, jos siihen on olemassa edellytykset.  Maanomistajan pyynnöstä voidaan asemakaava-alueella tehdä myös koelaskenta, joka on ehdotus siitä, millaisia rakennuspaikkoja alueesta voidaan muodostaa. Koelaskentakarttaa voi käyttää esim. kauppakirjan liitekarttana.