Svenskspråkig gymnasieutbildning för unga

I gymnasiet studerar man mångsidigt olika läroämnen såsom modersmål och främmande språk, matematisk-naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga ämnen, religion eller livsåskådning, hälsokunskap och gymnastik samt färdighets- och konstämnen. Gymnasiestudierna indelas i obligatoriska, fördjupade och tillämpande kurser. Studerande kan själva välja sina kurser och framskrider i studierna enligt en individuell studieplan.

Kontaktuppgifter och tjänster