Ruotsinkielinen nuorten lukiokoulutus

Lukiossa opiskellaan monipuolisesti eri oppiaineita kuten äidinkieltä ja vieraita kieliä, matemaattis-luonnontieteellisiä ja humanistis-yhteiskuntatieteellisiä aineita, uskontoa tai elämänkatsomustietoa, terveystietoa ja liikuntaa sekä taito- ja taideaineita. Lukio-opinnot jakaantuvat pakollisiin, syventäviin ja soveltaviin kursseihin. Opiskelija valitsee itse kurssinsa ja etenee opinnoissaan henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa mukaisesti.

Yhteystiedot ja palvelut