Start- och investeringsbidrag

Startbidrag beviljas hyreshusprojekt som genomförs med 40 åriga, långa räntestödslån. Dessutom beviljar ARA investeringsbidrag för hyreshusprojekt som genomförs med 40 åriga, långa räntestödslån och gäller specialgrupper. Till specialgrupper räknas minnessjuka äldre i dåligt skick, rehabiliteringsklienter inom mentalvården, personer med funktionsstörning, långtidsbostadslösa, unga och studerande.

Kontaktuppgifter och tjänster