Käynnistys- ja investointiavustukset

Käynnistysavustuksia myönnetään pitkällä 40 vuoden korkotukilainalla toteutettaviin vuokratalohankkeisiin. Lisäksi ARA myöntää investointiavustuksia 40 vuoden korkotukilainalla toteutettaviin erityisryhmille tarkoitettuihin vuokratalohankkeisiin. Erityisryhmiksi katsotaan muistisairaat ja huonokuntoiset vanhukset, mielenterveyskuntoutujat, vammaiset, pitkäaikaisasunnottomat, nuoret ja opiskelijat.

Yhteystiedot ja palvelut