Slutsyn och partiell slutsyn

En byggnad eller byggnadsdel får tas i bruk när de obligatoriska synerna förrättats, de behövliga handlingarna har lämnats in, granskningarna slutförts och byggnaden eller byggnadsdelen i slutsynen har godkänts för ibruktagande.

Kontaktuppgifter och tjänster