Loppukatselmus ja osittainen loppukatselmus

Rakennuksen tai sen osan saa ottaa käyttöön, kun vaaditut katselmukset on tehty, tarvittavat asiakirjat toimitettu, tarkastukset on suoritettu, ja kun se on hyväksytty käyttöön loppukatselmuksessa.

Toimipisteet