Loppukatselmus ja osittainen loppukatselmus

Rakennuksen tai sen osan saa ottaa käyttöön, kun vaaditut katselmukset on tehty, tarvittavat asiakirjat toimitettu, tarkastukset on suoritettu, ja kun se on hyväksytty käyttöön loppukatselmuksessa.

Yhteystiedot ja palvelut