Sjukhusundervisning

Läropliktiga sjukhuspatienter har rätt att få grundläggande utbildning. I Esbo svarar Esbo stads specialskola för sjukhusundervisning. Sjukhusundervisningen fokuserar utöver fostran och undervisning på pedagogisk rehabilitering och på ett tätt mångprofessionellt samarbete mellan lärare, vårdnadshavare och vårdande instanser. Undervisningen i sjukhusskolan sker antingen i grupp eller individuellt. Dessutom erbjuder skolan konsultation och handledande verksamhet för barn som får specialiserad sjukvård och deras skolor. Sjukhusundervisningen på svenska i Esbo är administrerad under Finno skola.

Kontaktuppgifter och tjänster