Sairaalaopetus

Sairaalassa olevalla oppivelvollisuusikäisellä potilaalla on oikeus saada perusopetusta. Espoossa sairaalaopetuksesta vastaa Espoon kaupungin erityiskoulu. Sairaalaopetuksessa painottuvat kasvatuksen ja opetuksen lisäksi pedagoginen kuntoutus sekä opettajien, huoltajien ja hoitavien tahojen tiivis moniammatillinen yhteistyö. Opetus sairaalakoulussa tapahtuu joko ryhmässä tai yksilöllisesti. Lisäksi koulu tarjoaa konsultaatiota ja ohjaustoimintaa erikoissairaanhoidossa oleville oppilaille ja heidän kouluilleen.

Yhteystiedot ja palvelut