Reparationsunderstöd

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) beviljar reparationsunderstöd från statens medel för reparation av bostäder för äldre och personer med funktionsnedsättning så att dessa personer ska kunna bo hemma så länge som möjligt. Reparationsunderstöd kan beviljas en person som äger en bostadsbyggnad, bostad eller bostadsaktier som berättigar till att förfoga över en bostadslägenhet. Om ansvaret för att hålla byggnaden eller bostaden i skick är hos någon annan än ägaren, kan understödet dock beviljas den ansvariga. Understödet beviljas inte för den del av kostnaderna som ska erläggas av bostadsaktiebolaget. Understödet beviljas bara för finansieringen av sådana åtgärder som den sökande inte har rätt att få annan offentlig ersättning för.

Kontaktuppgifter och tjänster